Hədiyyə
Hədiyyə köməkçisi

Əməkdaşlıq şərtləri


AYBAX.COM saytı ilə bu saytın təqdim etdiyi xidmətlərdən yararlanmaq istəyən şəxslər (fiziki və ya hüquqi şəxslər) ilə müqavilə.

I.Tərəflər haqqında məlumatlar

Saytın xidmətlərindən mağaza açaraq və ya istifadəçi kimi qeydiyyatdan keçərək məhsul(lar) və ya xidmət(lər) alışı və ya satışını həyata keçirən şəxs “istifadəçi” adlanır. Aybax.com saytında “istifadəçi” -lərin fəaliyyətini təmin və nəzarət edən tərəf “AYBAX.COM” adlanır.Bu müqavilə bundan sonra "İstifadəçi" adlanacaq şəxs ilə "AYBAX.COM" arasında bağlanılır.

II. Müqavilənin predmeti

Müqavilə, göstərilən qaydalar əsasında " AYBAX.COM "-un təklif etdiyi xidmətlərdən "istifadəçi"nin istifadə etməsini və yararlanmasını özündə ehtiva edir.


III."İstifadəçi"nin hüquq və vəzifələri

1. "İstifadəçi"-nin "satılması qadağan olunan məhsullar" siyahısındakı məhsullar və ya xidmətlərlə bağlı elan verməyəcəyini öhdəliyinə götürür və bu şəkildə elan verməsi qadağandır.

2. "İstifadəçi" saytda veriləcək şəxsi məlumatların doğru və faktiki məlumatlar olduğuna cavabdehlik daşıyır.

3. "İstifadəçi"-nin verdiyi məlumatlar faktiki məlumatlar olmalı,e-mail ünvanı aktiv e-mail ünvanı olmalıdır.Verilən məlumatların yanlışlığı xəbərdarlıq edilmədən "İstifadəçi" üzvlüyünün qəbul edilməməsi,fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya ləğv edilməsi üçün əsas ola bilər.

4. "İstifadəçi" özünə verilən və ya veriləcək hüquqları 3-cü şəxslərə ötürə bilməz.

5. "İstifadəçi"-nin sayt üzvlüyünə müraciəti "AYBAX.COM" tərəfindən hər hansı səbəb göstərilmədən ləğv edilə bilər.

6. "İstifadəçi" öz şəxsi səhifəsini "AYBAX.COM"un icazəsi olmadan qismən yaxud bütünlüklə 3-cü şəxsə verə və ya yönləndirə bilməz.

7. "İstifadəçi" özünə məxsus olan səhifədən özünün istifadə edəcəyini,əgər üçüncü şəxslərə öz şəxsi səhifəsini verərsə və ya onlar tərəfindən istifadə edilərsə meydana çıxacaq problemlərin,məsələlərin "AYBAX.COM"-a aidiyyatı olmadığını və bütün məsələlərə görə özünün məsuliyyət daşıdığını qəbul edir.

8. "İstifadəçi"-dən lazımi hallarda əlavə məlumat tələb edilə və müqaviləyə əlavə şərtlər gətirilə bilər.

9. Bu müqaviləni qəbul etməklə "İstifadəçi" saytın qaydalarını bütünüylə qəbul etdiyini, əxlaqi qaydalara riayət edəcəyini və saytın bütün daxili qaydalarını anladığını qəbul edir.

10. "İstifadəçi" qanunla göstərilən hallarda öz şəxsi məlumatlarının qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq qaydada açıqlanmasını qəbul edir və bu hala görə "AYBAX.COM"-un məsuliyyət daşımadığını təsdiqləyir.

11. "İstifadəçi" "AYBAX.COM"-un təklif etdiyi xidmətlərdən yararlanması prosesində hər hansı əməliyyatlardakı qanuna uyğunsuzluğun özünə aid olduğunu,buna görə hüquqi məsuliyyət daşıdığını qəbul edir.

12. "İstifadəçi" aybax.com saytında göstərilən hər hansı mətnləri,şəkilləri,audio və video faylları,kataloqları və məlumatları çoxaltmayacağına,sürətini çıxartmayacağına,yaymayacağına və bunlar əsasında hər hansı bir alış-veriş fəaliyyəti göstərməyəcəyinə söz verir və əgər bu etdiklərinə görə dolayı və ya birbaşa olaraq haqsız rəqabət,maddi və ya mənəvi zərər meydana gələrsə yaxud qanunvericiliyin tələblərini pozarsa buna görə "AYBAX.COM"-un cavabdeh olmadığını və birbaşa özünün məsuliyyət daşıdığını qəbul edir.

13. "İstifadəçi" aybax.com saytında göstərilən elanları yalnızca elan haqqında məlumat alma məqsədi ilə izləyə,şəkil,audio və video faylları köçürə bilər,bunun xaricində başqa bir məqsədlə elanların bir neçəsinin qismən və ya bütünlüklə çoxaldılmasına, başqa məlumat bazalarına,serverlərə yüklənilməsinə,üçüncü şəxslərin istifadəsinə verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır və "AYBAX.COM" tərəfindən haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq şikayət edilə bilər.

14. "İstifadəçi" üçüncü şəxslərdən almağa çalışdığı məhsullar və ya xidmətlər prosesində və ya aldığı məhsullarda və ya xidmətlərdə hər hansı bir uyğunsuzluq çıxarsa, "AYBAX.COM"-un buna məsuliyyət daşımadığını,bütün məsuliyyətin həmin üçüncü şəxs və ya şəxslərdə olduğunu qəbul edir.

15. "İstifadəçi" ondan “AYBAX.COM” tərəfindən tələb və ya təklif edilən dəyişiklikləri etməyə borcludur əks halda yarana biləcək hər hansı maddi və ya mənəvi zərərlərdən ,hərəkət və ya hərəkətsizliyə görə "İstifadəçi" məsuliyyəti daşıyır.

16. "İstifadəçi" bu və ya digər şəxslərlə, "AYBAX.COM" ilə meydana gələ biləcək hər hansı anlaşılmazlıqlarda, mübahisələrdə, münaqişələrdə, hüquqi məsələlərdə "AYBAX.COM"-un məlumat bazasında olan elektronik informasiyaların və yazılı,imzalı şəkildə olan sənədlərin, audio və ya video yazıların konkret dəlil,fakt,sübut təşkil edəcəyini qəbul edir.

17. "İstifadəçi" aybax.com saytı daxilində reklam olan heç bir məlumat,şəkil,audio və ya video fayl yaya bilməz və bundan meydana gələcək maddi və mənəvi zərərlərin, məsuliyyətinin özünə aid olduğunu qəbul edir.

IV. “AYBAX.COM”-un hüquq və vəzifələri

1. Bu müqavilə təmamilə “AYBAX.COM” tərəfindən birtərəfli olaraq dəyişdirilə bilər və bu məlumat üzvlərə qeydiyyatda olduğu elektron poçt ünvanı(e-mail)və ya zərurət halında telefon vasitəsi ilə bildirilir. Sayta üzv olan “istifadəçi”-lərin birtərəfli tələb və ya təklifləri ilə müqavilə dəyişdirilə bilməz.Bütün hüquqları "AYBAX.COM" özündə saxlayır.

2. "AYBAX.COM" lazımi hallarda “istifadəçi”-nin qeydiyyatını ləğv edə və yenidən qeydiyyata müraciətini təsdiq etməyə bilər.

3. "AYBAX.COM" hər hansı bir səbəb göstərmədən,xəbərdarlıq etmədən və heç bir məsuliyyət daşımadan bu müqaviləni təktərəfli qaydada dayandıra, ləğv edə bilər. Bu hallara saytın qaydalarının pozulması halları, proqram və məlumat təhlükəsizliyinə risk törədəcək hallarda daxildir.

4. "AYBAX.COM" “istifadəçi”-lər tərəfindən şəxsi satılan və ya müştərilər tərəfindən alınan məhsulların və ya xidmətlərin doğruluğundan, onların necəliyindən və ortaya çıxacaq hər hansı maddi və ya mənəvi zərərlərə görə məsuliyyət daşımır.

5. "AYBAX.COM" bu müqavilədə göstərilən şərtlər daxilində istifadəçiyə lazımi teniki dəstəyin göstəriləcəyini,ona təqdim edilən xidmətlərin hər hansı biri seçiləcəyi halda bu xidmətin göstəriləcəyini qəbul edir.

6. "AYBAX.COM" ehtiyac olduğu halda verilən elanların məlumat bazasında dəyişiklik edə, üçüncü şəxslərin görməsini məhdudlaşdıra və ya ləğv edə bilər.

7. "AYBAX.COM" bu müqaviləyə cavab verməyən və ya ümumi əxlaq qaydalarına uyğun olmayan hər cürə mesajları və məlumatları xəbərdarlıq etmədən ləğv edə bilər.

8. "AYBAX.COM" saytda yerləşdirilən və göstərilən məhsulların doğruluğunu,keyfiyyətini,necəliyini yoxlamaq məcburiyyətində deyil və buna görə məsuliyyət daşımır.

9. "AYBAX.COM" sayta üzv olan istifadəçilərin hər formada olan məlumatlarından ümumi araştırma,bazar analizi,maliyyə analizi,statistika və saytı təkmilləşdirmək məqsədi ilə istifadə edə bilər və bu halı istifadəçilər qəbul edir.

10. Aybax.com saytından sifariş verilən bir və ya bir neçə məhsul üçün nəğd ödəniş vasitəsi seçilmişsə,sifariş səhifəsində yazılan telefon nömrəsi açıq olmalı və istifadəçi onunla əlaqə saxlanıldığı zaman yerləşdirdiyi məlumatların doğruluğunu təsdiq etməlidir.Əks halda sifarişiniz ləğv olunacaqdır.

11. "AYBAX.COM" sayt vasitəsi ilə verilən sifarişləri və onların miqdarını heç bir səbəb göstərmədən 24 saat ərzində ləğv edə bilər.

12. "AYBAX.COM" saytda yerləşdirilən şəkilləri və məlumatları reklam xarakterli istifadə edə bilər.


V. Xüsusi şərtlər

1. Fövqəladə hallar(yanğın,partlayış,su basma,zəlzələ və başqa təbii hadisələr və ya müharibə, tətil, üsyan, elektrik və telekomunikasiya xəttlərində baş verən problemlər) zamanında saytın fəaliyyətində meydana gələ biləcək hər hansı bir hərəkətlilik və ya hərəkətsizlikdən,maddi və ya mənəvi zərərlərə görə "AYBAX.COM" cavabdehlik daşımır.

2. Teniki problemlərə görə saytla bağlı meydana gələ biləcək maddi və mənəvi zərərlərə görə "AYBAX.COM" ittiham oluna bilməz.

3. Bu müqavilə sayta üzv olmağı istəyən namizədin,müqaviləni elektron şəkildə qəbul etdiyini bildirən təsdiqindən sonra qüvvəyə minir. Bu müqavilənin hər hansı maddələrinin yaxud hissələrinin qanunauyğun olmaması,icra edilə bilməməsi müqavilənin digər maddələrinin qüvvədən düşməsinə dəlil ola bilməz və qalan maddələr və ya hissələr yazıldığı kimi qüvvədədir.

4. İstifadəçi bu müqavilənin pozulması halında ortaya çıxa biləcək ittihamların,maddi və ya mənəvi zərərlərin cavabdeh tərəfi olduğunu qəbul və bəyan edir.

VI. Hüquqi məsələlərin həlli

Bu müqavilədə nəzərdə tutulan və ya tutulmayan bütün digər hallar Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericiliklə tənzimlənir.

VII. Müqavilənin qüvvəyə minməsi

Yeni üzvlük - qeydiyyat, elan yerləşdirmə, mağaza aç əməliyyatlarını həyata keçirən zaman yuxarıdakı müqaviləni oxuduğunuz və təsdiq etdiyiniz yazılan- "İstifadəçi şərtlərini oxudum və qəbul edirəm" ifadəsinin qarşısında balaca bir qutucuqla qarşılaşacaqsınız,əgər bu qutucuğun içərisini işarələyərsinizsə aşağıdakı müqaviləni bütünlüklə qəbul edirsiniz deməkdir.


Əlavə №1

Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:

1. Döyüş təyinatlı hərbi texnika.

2. Qanunla dövriyyəsi qadağan edilən silahlar və döyüş sursatı.

3. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının rabitə şəbəkəsi, müdafiə, təhlükəsizlik və asayişi mühafizə ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan rabitə şəbəkələri.

4. Müdafiə, dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat,, hərbi əks-kəşfiyyat, xüsusi dövlət mühafizə xidməti orqanlarının şəxsi heyətinin xüsusi ləvazimatı və onların istehsalına və işlədilməsinə dair normativ-texniki sənədlər.[1]

5. Hərbi səfərbərlik təyinatlı əmlak.

6. Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına daxil edilmiş obyektlər.[2]

7. Dövlət kəmiyyət vahidləri etalonları.

8. Dövlət, peşə, qulluq, bank, istintaq və məhkəmə sirləri, şəxslərin şəxsi və ailə həyatına dair məlumatları əks etdirən sənədlər.

9. Azərbaycan Respublikasının qızıl ehtiyatı və əyar damğası.[3]

10. Pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıq.

11. Qanunla Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr, psixotrop maddələr.[4]

12. İnsan orqanı və (və ya) toxumaları (gözün buynuz qişası istisna olmaqla). [5]

13. Tətbiqi müəyyən edilmiş qaydada qadağan edilmiş dərman vasitələri.

14. Rəsmi sənədlər, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər, Azərbaycan Respublikasının dövlət təltifləri.

15. Dövlət arxiv fondunun sənədləri.

16. Hazırlanmasının və ya uyğunlaşdırılmasının əsas məqsədi kibercinayətlər törətmək olan qurğular və ya kompyuter proqramları.[6]

17. Elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan genetik modifikasiya olunmuş bitkilər, həmçinin müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materialları.

18. Elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək istehsal olunan yeyinti məhsulları.[7]

19. Diametri 0,5 mm-dən az olan sintetik təkqat saplardan toxunmuş və dəliklərin konstruktiv ölçüləri 120 mm-dən kiçik ilgəkli balıqtutan torlar.

20. Keçirici naqillərlə birləşdirilmiş elektrik siqnal generatoru və akkumulyatordan (batareya) ibarət, balıq və digər su bioresurslarını elektrik cərəyanı vasitəsilə ovlamaq üçün istifadə edilən balıqtutan cihazlar.[8]

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 23 dekabr 2003-cü il

№ 564-IIQ

 

 

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 30 dekabr 2005-ci il tarixli 48-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 73)
  2. 17 aprel 2007-ci il tarixli 320-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 562)
  3. 29 iyun 2012-ci il tarixli 409-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 670)
  4. 29 oktyabr 2013-cü il tarixli 801-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 28 noyabr 2013-cü il, № 261; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1315)
  5. 2 may 2014-cü il tarixli 950-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2014-cü il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 06, maddə 601)
  6. 7 aprel 2017-ci il tarixli 561-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 692)
  7. 25 aprel 2017-ci il tarixli 654-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 iyun 2017-ci il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1039)
  8. 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 849-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 10 dekabr 2017-ci il, № 273)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

 

[1] 7 aprel 2017-ci il tarixli 561-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 20 may 2017-ci il, № 107, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 5, maddə 692) ilə 4-cü maddəsində “milli təhlükəsizlik,” sözləri “dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat,” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 29 oktyabr 2013-cü il tarixli 801-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 28 noyabr 2013-cü il, № 261; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 11, maddə 1315) ilə 6-cı maddəsi ləğv edilmişdir.

 

[3] 17 aprel 2007-ci il tarixli 320-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 562) ilə 9-cu bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9. Xammal şəklində olan qiymətli metallar.

 

[4] 30 dekabr 2005-ci il tarixli 48-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 73) ilə 11-ci bənddən "və prekursorlar" sözləri çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

11. Qanunla Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar.

 

[5] 25 aprel 2017-ci il tarixli 654-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 iyun 2017-ci il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 6, maddə 1039) ilə 12-ci maddəsində “toxumaları” sözündən sonra “(gözün buynuz qişası istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilmişdir.

 

[6] 29 iyun 2012-ci il tarixli 409-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 iyul 2012-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, № 07, maddə 670) ilə 16-cı hissə əlavə edilmişdir.

 

[7] 2 may 2014-cü il tarixli 950-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyun 2014-cü il, № 117, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 06, maddə 601) ilə 17-ci və 18-ci maddələr əlavə edilmişdir.

 

[8] 31 oktyabr 2017-ci il tarixli 849-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 10 dekabr 2017-ci il, № 273) ilə yeni məzmunda 19-cu və 20-ci maddələr əlavə edilmişdir.